przedszkolak

Zanim pójdzie do szkoły…

Test gotowości szkolnej

Zanim dziecko pójdzie do szkoły, każdy rodzic powinien być pewien, że jego pociecha jest na to gotowa. Jeśli nasze dziecko chodziło do przedszkola to sprawa jest w pewien sposób ułatwiona, ponieważ każde przedszkole przygotowuje dla swoich podopiecznych test gotowości szkolnej. Jednak nie wszystkie dzieci chodzą do przedszkola. Na jakie pytania powinni sobie odpowiedzieć rodzice przed posłaniem pociechy do szkoły?
Pomimo cofnięcia decyzji o obowiązku szkolnym wobec sześciolatków, mają one obowiązek chodzenia do zerówki. Okres ten jest etapem przygotowawczym do szkoły, oraz etapem, w którym specjaliści, pedagodzy mogą sprawdzić stan gotowości szkolnej każdego malucha. A co jeśli rodzice nie posłali swojego dziecka do przedszkola, a decydują się posłać je do szkoły w wieku sześciu lat? Tacy rodzice najlepiej gdyby udali się do popadii psychologiczno – pedagogicznej w celu ustalenia, czy ich pociecha jest gotowa podjąć naukę w szkole podstawowej.

To bardzo ważne, by mieć pewność o gotowości każdego dziecka, które posyła się do szkoły. Ponieważ to czy dziecko jest gotowe, czy nie będzie rzutowało na cała jego przyszłość. Zaczynając od kontaktów z rówieśnikami, przez samoocenę, kończąc na wynikach w nauce. Dojrzałość szkolną rozumiemy jako gotowość do zmierzenia się z licznymi zadaniami i obowiązkami, jakie stawia przed nim szkoła.

Kiedy dziecko nie nadaje się do szkoły?

Aby odpowiedzieć na to pytanie warto przyjrzeć się rozwojowi swojego dziecka i ustalić, czy jest odpowiednio rozwinięte. Nasze dziecko na pewno nie nadaje się do szkoły jeśli:

Nie jest samodzielne.

Jeśli ma wadę wymowy, która utrudnia komunikację.

Jeśli ma silne problemy emocjonalne.

Jeśli nie poradziło sobie z doświadczoną w przeszłości traumą.

Jeśli ma zaburzenia lękowe.

Jeśli jest płaczliwe.

Jeśli jest agresywne.

Jeśli pochodzi z rodziny dwujęzycznej i nadal nie posługuje się językiem polskim.

Jeśli jest silnie lękliwe lub nadwrażliwe.

Do szkoły nie będzie się nadawało również dziecko niedojrzałe emocjonalnie. Czym się przejawia taka niedojrzałość? Maluch jest wybuchowy, drażliwy, agresywny, złości się i płacze z byle powodu, jest zalęknione, niepewne i często popada w konflikty z rówieśnikami. Jeśli problem jest naprawdę poważny, u takiego dziecka mogą występować nawet objawy somatyczne, jak ból głowy, brzucha, bezsenność, czy problemy z układem pokarmowym. Jeśli maluch ma takie problemy na etapie przedszkola, nie ma się co łudzić, że w szkole to minie. Jedynie się nasili, ponieważ w szkole dziecko będzie narażone na jeszcze więcej i silniejszych emocji, z którymi sobie nie poradzi.

Kolejnym aspektem, który z pewnością dyskwalifikuje dziecko z podjęcia nauki jest niedojrzałość społeczna. Objawiać się ona może ciągła potrzebą uwagi ze strony nauczyciela, czy osób dorosłych, dążeniem do uprzywilejowanej pozycji w każdej sytuacji, izolowaniem się od rówieśników lub nadmiernym uleganiu, biernością lub ogromną lękliwością. Jeśli nie zadbamy o rozwój tych cech u naszego dziecka, a trafi ono do szkoły, będzie miało ogromne problemy interpersonalne, co również odbije się na jego rozwoju i edukacji.

Warto zwrócić uwagę, że powyższe przykłady są problemami, które wymagają pewnej interwencji. W niektórych przypadkach zaangażowania i pracy z dzieckiem realizowanej przez rodziców, a w innych przypadkach wymagające niestety pomocy specjalisty. Jedno jest pewne, jeśli dostrzegamy je u naszego malucha, możemy być pewni, że same nie znikną, że dziecko z nich „wyrośnie”. Im szybciej zdamy sobie sprawę, w jakich obszarach nasze dziecko ma zaległości i pomożemy mu w ich nadgonieniu, tym lepiej dla niego i późniejszej jakości jego życia.

.Jeśli dziecko nie posiada żadnych z powyższych poważnych problemów, poza konsultacją ze specjalista, czy to w przedszkolu, czy poradni, warto przeprowadzić pewien test. Jako rodzice zadajcie sobie poniższe pytania, odpowiadając na nie: „tak”, lub „nie”. Im więcej pozytywnych odpowiedzi, tym lepiej, natomiast odpowiedzi na „nie” niech będą wskazówką, w jakich obszarach należy jeszcze popracować ze swoim dzieckiem.

Czy dziecko potrafi skupić się na wykonywanej czynności?

Czy potrafi uważnie słuchać?

Czy podejmuje próby tłumaczenia obserwowanych zjawisk?

Czy potrafi przewidzieć zachowania innych?

Czy mówi o sobie i podejmuje próby samooceny?

Czy rozróżnia pory roku?

Czy zna dni tygodnia?

Czy potrafi wskazać podobieństwa i różnice w obrazkach?

Czy potrafi posługiwać się kredkami i nożyczkami?

Czy opowiada historie pełnymi zdaniami?

Czy potrafi nauczyć się wiersza na pamięć?

Czy odróżnia stronę prawą od lewej?

Czy potrafi związać sznurowadła?

Czy kończy pracę, która rozpoczyna?

Czy potrafi czekać na swoją kolej?

Niestety rodzice bardzo często nie potrafią mówić o swoich dzieciach obiektywnie. Dlatego warto również poprosić o przeprowadzenie takiego testu kogoś z bliskiego otoczenia, kto ma duży kontakt z dzieckiem (rodzeństwo rodziców, dziadkowie, niania). Należy pamiętać, że to bardzo ważny test. Bo to na ile nasza pociecha jest gotowa, by zasiąść w szkolnej ławce będzie miało wpływ na całą jego edukację. Dlatego zawsze warto skonsultować się ze specjalistą, który nie pozostawi złudzeń.

Post Author: Marta Wujek

2 thoughts on “Zanim pójdzie do szkoły…

  Natalia

  (20-03-2017 - 12:23)

  mój syn jest w trzeciej klasie i wciąż nie jest gotowy – ale może jednak wiele zależy od dziecka, a nie od wieku

  Agata Z.

  (20-03-2017 - 12:53)

  moja córeczka już czeka na wrzesień 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *