wiedza przedszkolna

Co przedszkolak wiedzieć powinien

Co przedszkolak powinien wiedzieć przed pójściem do szkoły?

Najlepsza odpowiedzią na to pytanie jest podstawa programowa, jaka obowiązuje przedszkola. Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego pedagoga przedszkolnego, udało mi się zdobyć listę osiągnięć, jakim dziecko powinno się cieszyć na koniec wychowania przedszkolnego. Jeśli dziecko posiada poniższe umiejętności, znaczy nadaje się do szkoły. Każdy z rodziców powinien przeanalizować sobie te podpunkty przed posłaniem swojego dziecka do szkoły i zadać sobie pytanie, czy jego pociecha opanowała już te umiejętności. I nie chodzi tu tylko o to, by dziecko nie sprawiało kłopotów nauczycielom. Jeśli nasza pociecha będzie odstawać w kwestii opanowanych umiejętności względem swoich rówieśników, istnieje ryzyko, że zostanie wykluczone z grupy, oraz będzie przezywać stres „bo ono nie potrafi tego, co jego koledzy i koleżanki”, a w efekcie będzie miało problemy z nauką.
Rozwój fizyczny

Aby zacząć uczęszczać na lekcje w szkole podstawowej każdy maluch powinien być odpowiednio rozwinięty fizycznie. W szkole nie będzie mamy, która pomoże się przebrać na zajęciach z wychowania fizycznego, ani wychowawcy przedszkolnego, który pomoże przy posiłku. Dlatego każdy pierwszoklasista musi sam zgłaszać swoje potrzeby fizjologiczne i musi umieć wykonywać podstawowe czynności higieniczne. Ponieważ w pierwszej klasie w planie lekcyjnym znajdą się zajęcia z wychowania fizycznego, maluch musi potrafić się sam rozebrać i ubrać, sznurować buty, czy zapinać guziki. Nasze dziecko musi również opanować umiejętność posługiwania się sztućcami i sprzątania po posiłku, w szkolnej stołówce nikt go w tych czynnościach nie wyręczy. No i przede wszystkim dziecko, które wybiera się do szkoły musi umieć odpowiednio trzymać przybory do pisania.

Rozwój emocjonalny

Nasz maluch w szkole będzie się spotykał z różnymi sytuacjami. Nie zawsze będą to przyjemne rzeczy. Dlatego nasz pierwszoklasista musi mieć umiejętność radzenia sobie z różnymi emocjami. Przede wszystkim musi on umieć nazywać podstawowe emocje, okazywać je, rozróżniać te złe od dobrych i mieć do nich szacunek. Zarówno jeśli chodzi o jego własne odczucia, jak i u innych, również u zwierząt. No i oczywiście musi mieć świadomość, że nie tylko on je odczuwa, ale również inni. Bardzo ważnym elementem jest również panowanie nad swoimi emocjami, zwłaszcza tymi negatywnymi i rozumienie, że nie każda emocja jest podstawą do podjęcia natychmiastowej reakcji. Dobrze też, jeśli nasz maluch dostrzega i docenia piękno przyrody. I na koniec nasze dziecko nie może czuć lęku przed rozstaniem się z rodzicami.

Rozwój społeczny

Pierwsze kroki w szkole, to tak naprawdę pierwsze samodzielne kroki naszego dziecka w społeczeństwie. Aby wszystko było w porządku, nasze dziecko idąc do szkoły powinno mieć poczucie własnej wartości, mieć szacunek do innych oraz potrafić nawiązywać kontakty rówieśnicze. Będąc na ostatnim etapie przedszkolnym nasza pociecha powinna rozumieć pojęcie rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy dziewczynek, grupy chłopców itp., a przy tym czuć swoją przynależność do poszczególnych grup. Podstawą jest również sprawne posługiwanie się własnym imieniem, nazwiskiem oraz adresem. Idąc do szkoły maluch powinien znać i korzystać ze zwrotów grzecznościowych oraz mieć umiejętność przyjmowania, respektowania i tworzenia zasad czy to w zabawie, grupie rówieśniczej, czy podczas odpoczynku. Na koniec ważne, by potrafiło wyrażać swoje oczekiwania społeczne wobec innych, oraz respektować prawa innych.

Rozwój poznawczy

Aby dziecko mogło w pełnym zakresie czerpać z oferty rozwojowej szkoły, dobrze jeśli idąc do niej ma rozwinięte podstawowe elementy, związane z rozwojem poznawczym. Oznacza to, że maluch potrafi wyrazić własne rozumienie świata, zjawisk i rzeczy w jego otoczeniu za pomocą języka w taki sposób, by być zrozumiałym dla swoich rówieśników i dorosłych. Oraz potrafi te same rzeczy wyrazić za pomocą tańca, gestów, prac plastycznych, technicznych, teatralnych itp. Potrafi odpowiadać na pytania, opowiadać np. o tym co się zdarzyło danego dnia w przedszkolu, recytować wiersze, układać i rozwiązywać zagadki. Jednocześnie odróżnia elementy fikcyjne i medialne od realnych. Ważne też, by dziecko potrafiło wytłumaczyć czym zajmują się jego rodzice, ale nie tylko nazwać konkretne zawody, ale również wytłumaczyć co one oznaczają. Potrafi również nazwać swój kraj, jego stolicę oraz zna podstawowe znaki narodowe jak godło, hymn, flaga. Odróżnia pory roku i nie ma problemów z odpowiednim posługiwaniem się nazwami takimi jak: jutro, dziś, wczoraj, pojutrze, rano, wieczorem, odróżnia pory roku.

Pamiętajmy również, że nie wolno wszystkiego zostawiać w rękach przedszkola. Owszem, pedagodzy mają wspaniałą wiedzę w tym kierunku, znają metody poparte ogromnym doświadczeniem i licznymi badaniami. Jednak, jeśli jako rodzice nie będziemy kontynuować rozwoju naszego dziecka w domu, będziemy mu jedynie utrudniać życiową drogę. Bo jeśli już na starcie będzie miało ono więcej do nadrobienia niż jego rówieśnicy, będzie mu ciężko ich dogonić, a co dopiero przegonić.

Jeszcze jedna rada. Jeśli wasza pociecha szykuje się w tym roku do szkoły, to przy okazji kupowania wyprawki oszczędźcie mu opowieści o tym jak w szkole jest źle i ciężko, nie mówcie, że cieszycie się, że macie to już za sobą. Nie rozmawiajcie również o tym, że według was szkoły są źle przygotowane, a ostatnie zamieszanie z różnymi reformami w edukacji są niekorzystne. Dzieci biorą z was przykład, jeśli będziecie mówić o szkole źle (nie ważne w jakim aspekcie i nie ważne, czy bezpośrednio do dziecka, czy do koleżanki, która wpadła na kawę), wasze dzieci też będą ją tak odbierać.

Post Author: Marta Wujek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *