edukacja celestyna freineta

Techniki Celestyna Freineta w edukacji wczesnoszkolnej – metoda Freineta

Każdy, kto szuka alternatywnej metody edukacji dla swojego dziecka, prędzej czy później usłyszy o pedagogice metodą Celestyna Freineta. Jego teoria edukacji do dziś jest praktykowana przez wiele osób i przynosi bardzo dobre efekty.

Celestyn Freinet – człowiek blisko natury
Ten sławny, francuski pedagog idealnie potrafił łączyć teorię z praktyką. Urodził się pod koniec XIX w., swoje życie poświęcił głównie pedagogice, najwięcej czasu poświęcał na zagadnienie rozwoju dziecka. Wszystko, co tworzył, miało praktyczne zastosowanie, co pozwoliło obserwować rzeczywiste efekty jego pracy. Ćwiczenia i teorie, które tworzył Freinet kolejne pokolenia mogły łatwo zastosować również w swojej rzeczywistości.

Celestyn Freinet fascynował się naturalizmem, a jego edukacja opiera się głównie na pozwalaniu dzieciom wyrażania ekspresji, a także szukania swoich naturalnych zainteresowań i odkrywania indywidualnych cech charakteru. Jego teoria pedagogiczna najczęściej jest nazywana Nowoczesną Szkołą Francuską Technik Freineta.

Metoda Freineta

Wspomniałam wyżej, że głównym założeniem edukacji metodą Freineta jest pozwalanie dzieciom, na wyrażanie ekspresji. Sam Freineta zachęcał nauczycieli, by nie ograniczali najmłodszych w zdobywaniu wiedzy i pozwolili im na naturalne odkrywanie swoich zainteresowań.

W edukacji Freineta nauczyciel jest pewnego rodzaju przewodnikiem, który ma za zadanie podpowiadać dziecku, jakie rozwiązanie problemu może być odpowiednie w kryzysowych sytuacjach. Poza sytuacjami, które wymagają wyraźnej interwencji, nauczyciel jest bacznym obserwatorem i może co najwyżej naprowadzić ucznia na właściwy tor.

Według teorii Freineta nie wolno zmuszać dzieci do wybrania konkretnej ścieżki rozwoju, kontakty z nauczycielem nie są po to, żeby dzieci czuły się przytłoczone lub nastawione na jedno rozwiązanie. Liczy się wolność wyboru, swoboda, wyrażanie ekspresji na różnych płaszczyznach i odkrywanie swojej osobowości, a także kształtowanie jej w jak najbardziej naturalnym środowisku.

Poznaj techniki edukacji wczesnoszkolnej Freineta

Dzieci można zachęcać, do wyrażania ekspresji na wiele sposób, chociaż to one same wybierają ten, który uważają za najbardziej pasujący do siebie. Uczniowie mogą wyrażać siebie poprzez pisanie, zajęcia kreatywne (plastyczne, muzyczne), a także bardziej techniczne. Istnieje oczywiście jeszcze więcej form wyrazu, często dzieci znajdują swoje własne sposoby na wyrażanie ekspresji, a zadaniem dorosłych jest pozwolenie im na to bez wartościowania i oceniania, jaka forma jest najlepsza.

Freinet uważał także, że najważniejsza jest nauka poprzez zabawę, czyli pracę i zdobywanie doświadczenia. W życiu dzieci zabawa jest niezbędna do tego, żeby zaspokajać ich potrzeby, rozbudzać ciekawość świata, a także zachęcać do poznawania nowych rzeczy.

Teoria Celestyna Freineta – obawy rodziców

Jak każda forma edukacji alternatywnej, również ta proponowana przez Freineta wzbudza w niektórych rodzicach lęk. Z jednej strony wydaje się idealnym rozwiązaniem, które pozwala dziecku na całkowicie naturalny rozwój. Z drugiej jednak pojawiają się obawy, czy taka forma swobody nie powoduje spowolnienia rozwoju, a dzieci nie zdążą rozwinąć umiejętności, które rówieśnicy mają narzucane w tradycyjnych szkołach.

Od lat wiadomo, że pewnych cech naszego charakteru nie da się zmieniać. Tak samo wszyscy jesteśmy najszczęśliwsi, robiąc to, co jest zgodne z naszym temperamentem. Możliwe, że dzieci, które otrzymają taką formę edukacji, skupią się na niektórych obszarach wiedzy bardziej, a inne będą chciały prawie całkowicie odrzucić. Daje to jednak możliwość poznania tego, co je najbardziej interesuje, a także osiągnięcia nadzwyczajnych wyników w wybranych dziedzinach. Większość z nas otrzymała edukację tradycyjną, często nie mieliśmy czasu, żeby rozwinąć się we wszystkim, co interesowało nas najbardziej.

Obawy takie jak strata czasu przez dzieci są zatem uzasadnione i wynikają najczęściej z naszego wychowania. Nie jest to realne zagrożenie. Tym bardziej że każdy człowiek woli uczyć się rzeczy, do których pała większym zainteresowaniem. Edukacja Freineta jest również zaliczana do Nowego Wychowania, teorii odnoszącej się wiedzy psychologicznej.

Metody Freineta – bardziej świadoma edukacja wczesnoszkolna

Żadna metoda alternatywna nie jest idealna dla dzieci, jednak każda z takich metod stawia przede wszystkim na rozwój, który jest najważniejszy i ma wpływ na życie dorosłe, gdzie konieczne jest odnalezienie się zarówno w relacjach, jak i na rynku pracy. Obecnie na rynku pracy są sprawdzane nie tylko umiejętności, ale także zaangażowanie pracownika. Dzieci kiedyś będą pracownikami, a jeśli podejmą pracę zgodną z zainteresowaniami, które mogły swobodnie rozwijać od najmłodszych lat, mają duże szanse na dobre wynik.

Edukacja Freineta pozwala dzieciom przede wszystkim wyrażać ekspresję, co będzie miało pozytywny wpływ na ich dorosłe życie. Metody oparte na bliskości z naturą, kreatywności, ekspresji, a także pozwalające na bliski kontakt z samym sobą, pomagają ludziom być otwartym na świat. A przecież w obecnym okresie, gdzie wszystko zmienia się tak dynamicznie, otwartość i znajomość samych siebie, jest bardzo pożądana.

Post Author: Kamila Wojcik

3 thoughts on “Techniki Celestyna Freineta w edukacji wczesnoszkolnej – metoda Freineta

  Paulina

  (19-05-2017 - 10:16)

  super, bardzo mi się podoba ta metoda, natomiast w moim mieście nie widziałam żeby była oferta takiego przedszkola czy szkoły

  Martynka

  (19-05-2017 - 10:17)

  córka chodzi do przedszkola nauczającego metodą Marii Montessori i też jesteśmy zachwyceni

  Tata Szymka

  (19-05-2017 - 10:17)

  zapisałbym do takiej placówki moje dziecko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *